Ръкохватка за измерване на температура и налягане

Ръкохватката е снабдена с манометър който изперва температурата и налягането на групата

Измервана температура: 0-120°C
Измервано налягане: 0-16 bar

С кран за изпускане на налягането